Etichetă: exercițiul financiar 2012

  • OMFP nr. 1690-noi reglementări ce modifică standardele de raportare financiară

    Unele reglementări contabile au fost modificate și completate de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finanțelor Publice nr. 1.690/2012 din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 857/18.12.2012. Astfel se modifică și se completează Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor conforme cu Directivele Europene și Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanțelor Publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele…