Etichetă: persoane juridice şi fizice

  • Modificarea unor formulare fiscale privind impozitul pe venit

    A fost aprobat Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1913/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. Prin acest act normativ sunt aprobate modelele, conţinutul şi instrucţiunile de completare şi depunere pentru formularele:…