Etichetă: reglementări contabile

 • Reglementări contabile. Funcţiunea contului 149!

  Ordinul nr. 2649/2023 prevede modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Se prevede că, cu ajutorul contului 149 se ţine evidenţa pierderilor legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, inclusiv a pierderilor rezultate din reorganizări şi care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute.

 • Termenul de depunere a bilanţurilor este 20 august!

  Termenul de depunere a raportarilor contabile la 30 iunie 2018 de catre operatorii economici care au aceasta obligatie, respectiv 16 august a.c., se prelungeste pana la data de 20 august 2018 inclusiv, avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 595/2018 privind stabilirea zilelor de 16 si 17 august 2018 ca zile libere. Astfel, raportarile contabile…

 • Proiect: Modificarea Reglementărilor contabile

  Banca Națională a României a supus spre dezbatere publică Proiectul de Ordin al Băncii Naţionale a României privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010. Potrivit actului normativ, operaţiunile între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele (conturi…

 • Proiect de ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

  Ministerul Finanţelor Publice a publicat proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Prevederile ordinului se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015. Prin proiectul de ordin se propune modificarea și completarea următoarelor acte normative: 1. Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin…

 • Proiect: Modificarea unor reglementări contabile

  Ministerul Finanțelor Publice a supus spre dezbatere publică proiectul de Ordin de modificare și completare a unor reglementări contabile. Prevederile cuprinse în Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului…

 • Proiect – Încheierea exercițiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

  Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică proiectul de Normă privind încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor. Potrivit actului normativ, se reglementează încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor. Totodată, proiectul se aplică asigurătorilor, reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale la data…

 • Noi reguli în contabilitate

  La sfârşitul lunii noiembrie al anului trecut şi în luna ianuarie al anului curent, Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 3.055/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 766 din 10 noiembrie 2009, au suferit mai multe modificări. Astfel, în luna noiembrie al anului trecut, reglementările contabile au fost modificate prin Ordinul M.F.P.…

 • Noi reglementări contabile aplicabile societăților comerciale

  La 20 februarie, în Monitorul Oficial, au fost date publicării noi reglementări contabile pentru societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Actul normativ completează Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață…

 • Proiect de modificare a unor reglementări contabile

  Proiect de modificare a unor reglementări contabile

  În temeniul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de ordin care prevede modificarea şi completarea unor reglementări contabile care privesc activele primite prin…