Etichetă: venitul minim de inserție

  • Proiect de lege privind venitul minim de inserție

    România şi-a propus să reconfigureze un nou model de acordare a unui număr de 3 beneficii de asistenţă socială întrun singur beneficiu de asistenţă socială – venitul minim de inserţie, ce are drept scop prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială. Acestea sunt: venitul minim garantat (VMG); alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF); ajutor…