Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

CCR. Dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav

Autor: Diana Jitaru
mai31

Curtea Constituţională a României a fost sesizată să se pronunţe cu privire la constituţionalitatea sintagmei „în vârstă de până la 16 ani” din cuprinsul Ordonanţei privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

În esenţă, textul de lege prevede că în cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani.

Se consideră că acordarea concediului şi a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav cu afecţiuni grave este discriminatorie faţă de copiii cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani, ceea ce contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 şi 49, deoarece legiuitorul trebuie să acorde aceleaşi drepturi la ocrotirea şi protecţia copiilor.

Diferenţa de tratament juridic cuprinsă de textul de lege criticat – potrivit căruia, în cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani – nu are nicio justificare obiectivă şi rezonabilă, instituind o discriminare pe criteriul vârstei copilului cu afecţiuni grave, ceea ce contravine atât prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, teza referitoare la interzicerea discriminării, cât şi prevederilor art. 49 din Constituţie privind protecţia specială a copiilor. În concluzie, sintagma „în vârstă de până la 16 ani” cuprinsă în dispoziţiile de lege criticate este neconstituţională.

Prin Decizia nr. 244/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 551/2021, Curtea Constituţională a reţinut că sintagma „în vârstă de până la 16 ani” cuprinsă în art. 26 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate este neconstituţională.

Comentariile sunt închise pentru CCR. Dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav

Comments are closed.


Arhiva