Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Locatarii pot beneficia de facilităţi la plata chiriei! Legea a fost adoptată!

Autor: Diana Jitaru
mai22
Legea privind adoptarea de facilităţi chiriaşilor pe perioada stării de urgenţă a fost adoptată. Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 425/2020. Cine va beneficia de facilităţi? Locatarii: operatori economici, practicanţi ai profesiilor liberale, entităţile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puţin 15% în luna martie 2020 faţă de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgenţă, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgenţă, pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi şi penalităţi, plata chiriei pentru folosinţa imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuinţe. Plata chiriilor va fi efectuată de către organul fiscal teritorial Plata chiriilor către locatori pentru categoriile de locatari va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea locatarilor. Ce documente trebuie depuse? Cererea locatarului va fi însoţită de următoarele: a) contractul de locaţiune între locator şi locatar; b) act adiţional între locator şi locatar la contractul de locaţiune, care va conţine următoarele: – acordul părţilor pentru amânarea plăţii chiriei, durata perioadei de amânare a plăţii chiriei, suma aferentă acestei perioade de amânare; – datele de identificare ale locatorului şi locatarului; – datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal teritorial competent; – data semnării şi semnăturile ambelor părţi; c) orice fel de act al locatarului care dovedeşte imposibilitatea plăţii chiriei în perioada specificată în actul adiţional dintre locator şi locatar. Însă pentru a beneficia de amânarea la plata chiriei, locatarii trebuie să pună la dispoziţia organului fiscal teritorial competent orice fel de act justificativ care să ateste imposibilitatea plăţii chiriei în perioada specificată în actul adiţional dintre locator şi locatar. Ce condiţii trebuie îndeplinite? Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent locatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) chiria lunară specificată în actul adiţional dintre locator şi locatar este mai mică, cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020; b) valoarea chiriei lunare din actul adiţional este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locaţie şi maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singură locaţie. De reţinut! Locatarii care beneficiază de aceste facilităşi sunt obligaţi să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adiţional între locator şi locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eşalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020. În caz contrar organul fiscal teritorial competent poate proceda la executarea silită a creanţelor nerecuperate.
Categorii: Articole, Fiscalitate
Comentariile sunt închise pentru Locatarii pot beneficia de facilităţi la plata chiriei! Legea a fost adoptată!

Comments are closed.


Arhiva