Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Procedura înregistrării în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile!

Autor: Diana Jitaru
septembrie9

Procedura de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanţă, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată a fost aprobată de Ordinul nr. 1387/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 853/2021.

Persoanele impozabile nestabilite în Uniunea Europeană pot utiliza un regim special pentru toate serviciile prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în Uniunea Europeană.

Persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România pot utiliza, în condiţiile prevăzute la art. 315 din Codul fiscal, un regim special, în următoarele cazuri:
a) efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanţă;
b) prestează servicii către o persoană neimpozabilă, atunci când persoana impozabilă nu este stabilită în statul membru de consum.

De asemenea, persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România pot utiliza, în mod direct sau prin desemnarea unui intermediar, în condiţiile prevăzute la art. 3152 din Codul fiscal, un regim special pentru vânzările la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe.

Persoana impozabilă care optează pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale prevăzute mai sus, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, trebuie să depună în format electronic o declaraţie de începere a activităţii la organul fiscal competent.

Declaraţia de începere a activităţii se transmite electronic utilizând mesajul electroni. Aceasta se completează şi se depune, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor, de către orice persoană impozabilă care intenţionează să utilizeze unul dintre regimurile speciale, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare.

Certificatul utilizat pentru semnarea declaraţiei de începere a activităţii trebuie înregistrat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor în vigoare privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi contribuabili.

Categorii: Articole, Fiscalitate
Comentariile sunt închise pentru Procedura înregistrării în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile!

Comments are closed.


Arhiva