Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate
Articole

Multinaţionalele sunt obligate să depună la ANAF raportul financiar pentru fiecare ţară!

Autor: Diana Jitaru
iunie15

În Monitorul Oficial a fost publicat recent un act normativ care aduce modificări Codului de procedură fiscală și care transpune, în legislația națională, o directivă europeană care impune multinaționalelor mai multe cerințe de transparență.

Scopul este acela de a combate evaziunea fiscală şi de a asigura schimbul de informaţii între ţari.

Este vorba despre O.U.G. nr. 42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Actul normativ detaliază condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o entitate rezidentă fiscal în România pentru a raporta informații fiscale referitoare, printre altele, la suma veniturilor, profitul/ pierderile, capitalul declarat, profitul nedistribuit sau numărul de salariați. Mai mult »

Categorii: Articole, Fiscalitate | Comentariile sunt închise pentru Multinaţionalele sunt obligate să depună la ANAF raportul financiar pentru fiecare ţară!

Atenţie la declaraţii! Care sunt formularele care trebuie depuse în următoarele zile?

Autor: Diana Jitaru
iunie9

Nu uitaţi că ANAF face cunoscut faptul ca până astăzi, 9 iunie, inclusiv, trebuie depusă la unităţile fiscale Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitara taxabilă în România, formular 092.

Reamintim că au aceasta obligaţie contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitara taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. Mai mult »

Categorii: Articole, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Atenţie la declaraţii! Care sunt formularele care trebuie depuse în următoarele zile?

Obligaţiile fiscale ale lunii iunie 2017!

Autor: Diana Jitaru
iunie6

Luna iunie abia a început dar trebuie să nu uităm de obligaţia de depunere a declaraţiilor fiscale.

Astfel în această lună aveţi următoarele obligaţii fiscale:

9 iunie – Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092. Mai mult »

Categorii: Articole, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Obligaţiile fiscale ale lunii iunie 2017!

Noutăţile Declaraţiei 010!

Autor: Diana Jitaru
mai26

În materia declaraţiilor recent ANAF a modificat mai multe formulare, iar unul dintre lee este declaratia 010.

Reamintim ca în Monitorul Oficial din 10.05.2017 a fost publicat Ordinul nr. 1.382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. Conform ordinului amintit, modificarea Formularului 010 (Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridica) constă în introducerea unor informaţii referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii contribuabililor pe baza de contracte de prestări servicii în domeniul contabilităţii. Mai mult »

Categorii: Articole, Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Noutăţile Declaraţiei 010!

Declaraţia 091 a suferit unele completări!

Autor: Diana Jitaru
mai25

Declaraţia de înregistrare în scopuri de tva/ declaraţia de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum şi pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri a suferit recent unele modificări.

Noutatea legislativă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 342/10 mai 2017, este vorba despre Ordinul nr. 1381/2017, prin care se completează formularul (091) utilizat pentru înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal, cu rubrici destinate persoanelor care aplică regimul special pentru agricultori şi care efectuează livrări intracomunitare de bunuri agricole. Mai mult »

Categorii: Articole, Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Declaraţia 091 a suferit unele completări!

Care sunt declaraţiile care au termen de depunere mâine, 25 mai?

Autor: Diana Jitaru
mai24

ANAF reaminteşte contribuabililor că obligaţiile fiscale declarative cu termen 25 mai 2017 sunt următoarele:

Depunerea Declaraţiei 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” de către persoanele impozabile înscrise în „Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, a căror perioada fiscală este luna şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna aprilie 2017, sau de către persoanele care doresc, prin opţiune, să iasă din sistemul TVA la încasare.

Depunerea Declaraţiei 100 –  „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2017 şi plata acestor obligaţii. Mai mult »

Categorii: Articole, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Care sunt declaraţiile care au termen de depunere mâine, 25 mai?

Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA

Autor: Diana Jitaru
mai17

O noutate legislativă privind procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare a fost publicată în Monitorul Oficial.

Astfel, în Monitorul Oficial al României nr. 262/13.04.2017 a fost publicat Ordinul nr. 1.232/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Noua reglementare este menită să conducă, atât la soluţionarea promptă a solicitărilor contribuabililor, cât şi la o utilizare eficientă a resurselor administraţiei fiscale şi se aplică deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse după data de 1 mai 2017. Mai mult »

Categorii: Articole, TVA | Comentariile sunt închise pentru Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA

Clarificările aduse de normele privind impozitul specific!

Autor: Diana Jitaru
aprilie20

Impozitul specific este noutatea fiscală a anului 2017. Potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi acest impozit se datorează de contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de prezenta lege.

O noutate legislativă în ceea ce priveşte această lege este Ordinul nr. 264/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, publicat în Monitorul Oficial nr. 266/2017. Mai mult »

Categorii: Articole, Fiscalitate | Comentariile sunt închise pentru Clarificările aduse de normele privind impozitul specific!

Declaraţia 010 trebuie depusă până mâine de către anumiţi contribuabili!

Autor: Diana Jitaru
martie30

Formularul 010 şi anume Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică trebuie depusă până mâine de anumiţi contribuabili.

Acest formular a fost recent modificat prin Ordinul nr. 511/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 110/2017.

Cine depune acest formular?

Acesta trebuie depus de către persoanele juridice care au îndeplinit la 31 decembrie 2016 condițiile prevăzute la art. art. 47 din Codul fiscal, respectiv au realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 de euro.

Astfel, obligația depunerii formularului de mențiuni 010, pentru modificarea vectorului fiscal, revine firmelor ce au fost plătitoare de impozit pe profit la final de 2016 și care își modifică sistemul de impozitare din 2017, devenind plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.  Mai mult »

Categorii: Articole, Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Declaraţia 010 trebuie depusă până mâine de către anumiţi contribuabili!

Care este ordinea în care se sting obligaţiile fiscale?

Autor: Diana Jitaru
martie27

Pentru că în ultimul timp am primit tot mai multe întrebări privind ordinea în care se sting obligaţiile fiscale, menţionăm că potrivit legislaţiei acest domeniu este reglementat în Titlul VII, Capitolul II din C. de procedură fiscală privind stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire.

Ordinea stingerii obligaţiilor este reglementată de art. 165 C. procedură fiscală.

Ordinea prevăzută de lege Mai mult »

Categorii: Articole, Fiscalitate | Comentariile sunt închise pentru Care este ordinea în care se sting obligaţiile fiscale?
« Older EntriesNewer Entries »

Arhiva