Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Ultimele modificări aduse Codului fiscal şi Legii contabilităţii!

Autor: Diana Jitaru
martie2

Codul fiscal şi Legea contabilităţii au fost recent modificate de OUG nr. 13/2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 197/2021.

Modificările aduse Codului fiscal privesc:

-nu este impozabilă contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, este neimpozabilă, în măsura în care valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate

-în anul 2021, termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale, prevăzută la art. 107 alin. (5) şi art. 125 alin. (4), este până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv. În cadrul aceluiaşi termen, asociatul desemnat are obligaţia transmiterii către fiecare membru asociat a informaţiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii sau corespunzător cotei de participare, conform contractului de asociere, după caz.

Modificări aduse legii contabilităţii:

-în cazul fuziunii, divizării sau lichidării situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 10 ani

-situaţiile financiare anuale consolidate sunt însoţite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit, precum şi raportul consolidat privind plăţile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligaţia întocmirii acestuia.

 Etichete:
Comentariile sunt închise pentru Ultimele modificări aduse Codului fiscal şi Legii contabilităţii!

Comments are closed.


Arhiva