Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Instrucţiuni privind formularea contestaţiei împotriva actelor administrative fiscale

Autor: Diana Jitaru
mai17

Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestaţie. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

Recent, Ordinul nr. 1021/2022, a aprobat Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Poate formula contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un titlu de creanţă sau printr-un alt act administrativ fiscal.

Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al titlului de creanţă sau al altor acte administrative fiscale atacate.

În cazul în care contestatarul se află în procedură de insolvenţă, reorganizare, faliment, lichidare şi i-a fost ridicat dreptul la propria administrare, contestaţia va purta semnătura administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, după caz, şi va fi însoţită de actul prin care a fost numit.

În situaţia în care contestaţia nu îndeplineşte cerinţele care privesc depunerea împuternicirii/mandatului/procurii, precum şi semnătura, structura de soluţionare a contestaţiilor va solicita contestatarului ca în termen de 5 zile de la comunicare să îndeplinească aceste cerinţe. În caz contrar, contestaţia va fi respinsă, fără a se mai antama fondul cauzei.

Categorii: Fiscalitate
Comentariile sunt închise pentru Instrucţiuni privind formularea contestaţiei împotriva actelor administrative fiscale

Comments are closed.


Arhiva