Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Tot ce trebuie să ştii despre formularul 311

Autor: Conta Conect
martie31

formular

Eşti persoană impozabilă plătitoare de TVA, dar tocmai ai primit o decizie prin care eşti înştiinţat că ţi-a fost anulat din oficiu codul de TVA? Trebuie să ştii care îţi sunt obligaţiile declarative şi de plată a taxei pe valoare adăugată.

În luna august 2013 prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 549 din 29.08.2013 a Ordinului ANAF nr. 2224 din 22.08.2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal” au fost instituite noile prevederi referitoare la declararea şi plata TVA.

Mai întâi de toate să ne reamintim împreună care sunt situaţiile în care codul de TVA poate fi anulat din oficiu şi care sunt persoanele impozabile care sunt obligate să completeze şi să înregistreze acest formular.

 

Situaţiile în care codul de TVA poate fi anulat din oficiu sunt:

 1. contribuabilii persoane impozabile sunt declaraţi inactivi pentru că:

a) nu şi-au îndeplinit, pe parcursul unui semestru calendaristic, nici o obligaţie declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;

 1. au intrat în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului;

 2. asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise infracţiuni în cazirul fiscal

 3. nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic nici un decont de taxă

 4. în deconturile de taxă pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calenfaristic nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii.

Astfel, declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat se depune de către:

 • persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei;

 • persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA livrări de bunuri prin organele de executare silită;

 • persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

 • persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.   

 

Termenul de depunere a declaraţiei

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru:

 • livrările de bunuri/prestările de servicii şi/sau pentru achiziţiile de bunuri şi/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;

 • livrările de bunuri efectuate prin organele de executare silită după anularea înregistrării în scopuri de TVA;

 • livrări de bunuri/prestări de servicii, efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.   

Atenţie!

Ceea ce este extrem de important este faptul că beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili persoane impozabile stabilite în România, după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective. De asemenea, beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii persoane impozabile stabilite în România, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA şi au fost înscrişi în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată, nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective.

În ambele cazuri sunt exceptate achiziţiile de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau achiziţiile de bunuri de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului.

Comentariile sunt închise pentru Tot ce trebuie să ştii despre formularul 311

Comments are closed.


Arhiva