Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale se află în dezbatere

Autor: Diana Jitaru
august22

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea „Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conţinutului unor formulare.”

Începând cu anul fiscal 2018, în situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri din cele prevăzute la lit.b)-h), mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puţin la nivelul acestui plafon, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 12 salarii minime brute pe ţarăşi au obligaţia depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I, în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Totodată, în situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din activități independente și/sau din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puţin la nivelul acestui plafon, acestea datorează contribuţia de asigurări sociale şi au obligaţia depunerii declaraţiei menționate mai sus, în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale. Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale o reprezintă venitul ales de contribuabil care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I.

Comentariile sunt închise pentru Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale se află în dezbatere

Comments are closed.


Arhiva