Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Proiect: Aprobarea modelului și conținutului formularului (300) ”Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Autor: Marcela Popovici
ianuarie26

anafAgenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a supus spre consultare publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) ”Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Astfel, prin noile Norme Metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, cât și prin dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au fost aduse modificări prevederilor privind declararea taxei pe valoarea adăugată prin decontul de TVA.

În acest sens, începând cu operațiunile economice desfășurate după data de 1 ianuarie 2016, s-au modificat prin Codul fiscal unele reguli de taxare și declarare, astfel:
a) cota standard de TVA a scăzut de la 24% la 20% și s-a extins aplicarea cotei redusă de TVA de 5% și în cazul unor servicii;
b) în primul decont de TVA depus după data înscrierii organului fiscal la masa credală nu se preia TVA cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală sau, după caz, soldul sumei negative a TVA;
c) suma reprezentând diferența de TVA de plată stabilită de organele de inspecție fiscală prin decizie comunicată persoanei impozabile, dar nestinsă până la data depunerii decontului de TVA, pentru care instanța de judecată a decis suspendarea deciziei, nu se preia în decontul de taxă;
d) s-a lărgit sfera de aplicare a prevederilor referitoare la taxarea inversă și în cazul construcțiilor, părților de construcție, terenurilor de orice fel, dar și în cazul telefoanelor mobile, tabletelor PC, laptop-urilor, consolelor de jocuri și a dispozitivelor cu circuite integrate.

Comentariile sunt închise pentru Proiect: Aprobarea modelului și conținutului formularului (300) ”Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Comments are closed.


Arhiva