Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Codul muncii a suferit modificări!

Autor: Diana Jitaru
mai15

Codul muncii a suferit recent noi modificari. Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea OUG nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 354 din 8 mai 2019 si este in vigoare de la data de 11 mai 2019.

Astfel, litera c) a alin. (1) de la art.56 din Codul muncii s-a modificat si are urmatorul cuprins:
” c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II;”.

Daca prin modificarea adusa Codului muncii de OUG nr.96/2018, se prevedea, cu caracter exceptional,  ca pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 60 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare,  contractul individual de munca inceteaza de drept la varsta de 65 de ani, Legea nr.96/2019 vine cu o modificare a termenului in care salariata poate opta pentru continuarea activitatii, de la 60 de zile calendaristice la 30 de zile calendaristice.

Legea nr.96/2019 aduce si o completare Codului muncii. La articolul 56, dupa alin. (3) introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile inainte de data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare si cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi mentinut in aceeasi functie maximum 3 ani peste varsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de munca.”

Comentariile sunt închise pentru Codul muncii a suferit modificări!

Comments are closed.


Arhiva