Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Ultimele modificări privind Codul muncii!

Autor: Diana Jitaru
octombrie6

Legea nr. 213/2020 a modificat şi completat Legea nr. 53/2003 – Codul muncii fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 893/2020.

În ceea ce priveşte concilierea, părţile pot fi asistate de un consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului iar părţile pot încheia un contract de confidenţialitate privind informaţiile furnizate.

Concilierea este definită ca modalitatea de soluţionare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

Oricare dintre părţi se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă. Acesta va transmite celeilalte părţi invitaţia scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă.

Data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data comunicării invitaţiei iar termenul de contestare a conflictelor de muncă se suspendă pe durata concilierii.

Fiecare angajator are dreptul de a-şi organiza activitatea de resurse umane şi salarizare în următoarele moduri:
a) prin asumarea de către angajator a atribuţiilor specifice;
b) prin desemnarea unuia sau mai multor angajaţi cărora să le repartizeze, prin fişa postului, atribuţii privind activitatea de resurse umane şi salarizare;
c) prin contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane şi salarizare.

La efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, pe care o/îl va împuternici în acest sens.

Salariatul va fi convocat în scris de către persoana desemnată, de către președintele comisiei sau de către consultantul extern, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

Salariatul are dreptul să formuleze şi să susțină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei sau persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Comentariile sunt închise pentru Ultimele modificări privind Codul muncii!

Comments are closed.


Arhiva