Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură

Autor: Liudmila Aga
martie24


În cadrul şedinţei din 23 martie, Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, unele măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură.

Prin actul normativ adoptat se acordă un împrumut din partea Ministerului Finanţelor Publice în valoare de 3.600.000.000 lei, din contul de venituri din privatizare, până la sfârşitul anului 2016. După ce Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează plăţile, cheltuielile realizate se transmit Comisiei Europene prin Declaraţiile lunare, iar Comisia Europeană le rambursează Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, urmând a fi restituite Ministerului Finanţelor Publice.

Măsura a fost necesară pentru a asigura cât mai rapid resursele financiare necesare efectuării plăţilor menţionate mai sus din sume alocate temporar din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură resursele necesare efectuării plăţilor de către A.P.I.A. beneficiarilor schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepţionale cu caracter temporar, a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a măsurii de promovare a vinurilor, care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă.

Categorii: Fonduri europene | Comentariile sunt închise pentru Măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură

FMI încurajează restructurări la companii de stat

Autor: Liudmila Aga
martie15

FMI
Fondul Monetar Internaţional a recomandat autorităţilor din România să adopte cât mai rapid legislaţie pentru îmbunătăţirea guvernanţei corporative în companiile de stat şi să stabilească liste cu potenţialele listări la bursă sau privatizări.

Misiunea recomandă adoptarea şi implementarea rapidă a legislaţiei pentru îmbunătăţirea guvernanţei corporative la companiile de stat. De asemenea, recomandăm restructurarea masivă a companiilor de stat aflate într-o situaţie financiară îngrozitoare şi stabilirea unei liste de potenţiale companii care pot fi listate la bursă sau privatizate„, a explicat şeful misiunii FMI în România, Reza Baqir.

Aceste reforme vor ajuta la îmbunătăţirea managementului profesionist în aceste companii, la alocarea mai eficientă a resurselor, la creşterea profitabilităţii, la transferuri mai mici de bani dinspre buget şi la limitarea datoriilor statului.

Reprezentanţii misiunii FMI au apreciat eforturile autorităţilor în lupta împotriva corupţiei şi le încurajează să continue în acelaşi ritm.

Categorii: Fonduri europene, International | Comentariile sunt închise pentru FMI încurajează restructurări la companii de stat

CE a întrerupt plăţile pentru POSDRU

Autor: Liudmila Aga
martie2

euro-fonduri_29403500
Potrivit unui comunicat de presă, Ministerul Fondurilor Europene a primit de la Comisia Europeană o notificare privind întreruperea termenului de plată pentru cererea intermediară transmisă la 31 decembrie 2015.

Motivele întreruperii vizează deficienţe în funcţionarea sistemului de management şi control al POSDRU, deficienţe legate de procedurile de selecţie a proiectelor şi verificările de prim nivel realizate de Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare aflate în subordinea Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Deficienţele enumerate mai sus au fost constatate în cadrul misiunii de audit a DG Ocupare din perioada 21 octombrie – 10 noiembrie 2015.

Categorii: Fonduri europene | Comentariile sunt închise pentru CE a întrerupt plăţile pentru POSDRU

România a atras fonduri în valoare de 2 mlrd. de euro de pe pieţele financiare internaţionale

Autor: Marcela Popovici
februarie19

lcRomânia a ieşit pe pieţele financiare internaţionale prin redeschiderea celor două emisiuni de eurobonduri lansate în luna octombrie 2015, cu maturităţi în 2025 şi 2035, prin care a atras fonduri de 2 miliarde de euro.

Astfel, potrivit unor surse, randamentul orientativ a fost anunţat la 2,65% pentru obligaţiunile în euro scadente în 2025, respectiv la 3,95% pentru cele cu maturitatea în 2035.

Ţara noastră are cel mai redus rating din categoria recomandată pentru investiţii din partea celor 2 mari agenţii de evaluare financiară – „Baa3” din partea Moody’s, iar din partea Standard & Poor’s şi Fitch „BBB-„.

Anca Dragu, ministrul finanţelor, a precizat în luna ianuarie, că România analizează lansarea unei emisiuni de eurobonduri mai degrabă mai curând decât mai târziu, iar euro este moneda preferată.

Pentru acest an, programul de împrumuturi al României presupune atragerea a 48-50 de miliarde lei prin vânzarea de obligaţiuni pe piaţa internă, însă vizează şi ieşiri pe pieţele externe în valoare de 3 miliarde euro, în funcţie de oportunităţi. Totodată, statul vrea să-şi asigure 1,5 miliarde euro prin trageri din împrumuturile contractate de la instituţii financiare internaţionale.

Categorii: Cifre din economie, Domeniul bancar | Comentariile sunt închise pentru România a atras fonduri în valoare de 2 mlrd. de euro de pe pieţele financiare internaţionale

România ar fi putut avea o rată de absorbţie 90-95% pentru exerciţiul financiar 2007-2013

Autor: Liudmila Aga
februarie5

fonduri-posdru
Ministrul Fondurilor Europene, Aura Răducu, crede că România ar fi putut avea o rată de absorbţie a fondurilor europene de 90-95% pentru exerciţiul financiar 2007-2013, prin includerea unor proiecte finanţate de la bugetul de stat.

„Am fi putut să facem mai mult, aveam unele soluţii. Am putea include proiecte naţionale, finanţate de le bugetul de stat. Acestea ar putea să intre pe alocarea de fonduri 2007-2013. Am analizat un număr foarte mare de proiecte, iar cele la nivel naţional nu respectă anumite reguli şi s-a putut selecta un număr mic de proiecte„, a declarat Aura Răducu.

Ministrul Fondurilor Europene a explicat că, în urma unei analize făcută cu MFP, Ministerul Fondurilor Europene a ajuns la concluzia că rata de absorbţie de 78,74% este „o rată moderată”, care ar fi putut fi mai mare prin schimbarea finanţării unor proiecte naţionale, finanţate de la bugetul de stat, însă doar un număr mic de proiecte întrunesc condiţiile pentru a primi finanţare de la Uniunea Europeană.

Categorii: Fonduri europene | Comentariile sunt închise pentru România ar fi putut avea o rată de absorbţie 90-95% pentru exerciţiul financiar 2007-2013

Norme metodologice pentru gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Autor: Liudmila Aga
februarie4

noi-fonduri-pentru-plata-beneficiarilor-pos-7444
Executivul a aprobat Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Normele vizează implementarea următoarelor programe operaţionale: Programul Operaţional Regional (POR), Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT), Programul Operaţional Competitivitate (POC), Programul Operaţional Capital Uman (POCU), Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) şi Programul Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).

Actul normativ stabileşte modul în care se face programarea bugetară a fondurilor europene şi a contribuţiei publice naţionale, detaliază fluxurile financiare, modul în care sumele aferente acestor proiecte trebuie să se reflecte în evidenţa contabilă proprie a beneficiarilor, precum şi condiţiile cumulative care trebuie îndeplinite de beneficiar pentru a putea solicita şi primi sumele aferente prefinanţării.

De asemenea, actul normativ prevede modul în care se face angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaţionale, modul de derulare a proiectelor în parteneriat, precum şi fluxurile financiare aplicabile implementării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, ai căror beneficiari sunt operatori economici cu capital de stat.

Categorii: Fonduri europene | Comentariile sunt închise pentru Norme metodologice pentru gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Suplimentarea fondurilor pentru Prima Casă

Autor: Tatiana Tanase
decembrie23

lcGuvernul a suplimentat fondurile pentru Prima Casă cu 200 milioane de lei, care au fost date drept garanţii suplimentare pentru credite anul acesta au fost împărţite între mari bănci din România. Cererea pentru creditele imobiliare este în creştere şi că nici legea dării în plată, nici cea a falimentului personal nu-i vor opri să dea împrumuturi şi anul viitor, au menţionat bancherii.

Anul acesta, trei dintre bănci au reuşit să primească fiecare alocări suplimentare de peste 40 de milioane de lei drept garanţii din partea statului.

Pe de altă parte Banca Naţională declară că bancherii vor limita creditarea drastic şi vor acorda împrumuturi ipotecare cu un avans de până la 50 la sută, dacă legea dării în plată nu este modificată.

Programul Prima Casă va continua şi în 2016, însă plafonul garanţiilor de stat este stabilit la 1,5 miliarde de lei, de aproape două ori mai mic faţă de cel de anul acesta.

Categorii: Imobiliare | Comentariile sunt închise pentru Suplimentarea fondurilor pentru Prima Casă

A fost aprobat proiectul Legii bugetului de stat şi proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale pe 2016

Autor: Marcela Popovici
decembrie16

lcPlenul reunit al celor două Camere a adoptat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016, precum şi proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale pe 2016, pe articole şi anexe, fără amendamente aduse.

Pentru anul 2016, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt evaluate la 52,59 miliarde lei, din care 99,4% sunt aferente sistemului public de pensii, iar cheltuielile totale ajung la aproximativ 52,37 de miliarde de lei, din care 99,8% pentru sistemul public de pensii.

Totodată, bugetul este programat cu un excedent de 228,9 milioane lei, constituind rezultatul financiar al sistemului pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Pentru sprijinirea în totalitate a cheltuielilor finanţate din acest buget pentru anul 2016 se alocă o subvenţie de 14,49 miliarde lei de la bugetul de stat, cu 22,4% mai mică decât cea din 2014.

De asemenea, fondurile destinate plăţii pensiilor din sistemul public pentru anul 2016 sunt de 50,74 miliarde lei, cu o pondere de 6,8% din PIB. Principala măsură pentru anul viitor o constituie majorarea valorii punctului de pensie cu 5%, la 871,7 lei.

Bugetul asigurărilor pentru şomaj cuprinde venituri evaluate la 1,89 miliarde lei, din care 84,1% sunt aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj şi 15,9% revin fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. Totodată, cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj sunt de 1,38 miliarde lei, din care 98,4% pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 1,6% pentru plata creanţelor salariale.

Categorii: Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru A fost aprobat proiectul Legii bugetului de stat şi proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale pe 2016

Bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2016, adoptat

Autor: Cristina Morozan
decembrie14

economia-creste-299x160

Comisiile reunite pentru buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului au adoptat bugetul pe anul 2016 al Ministerului Sănătăţii, fără amendamente.

Potrivit declaraţiilor ministrului Sănătăţii, Patriciu Achimaş-Cadariu, pe 2016, Sănătatea beneficiază de o creştere a bugetului fondurilor alocate cu aproximativ 11%, bugetul alocat ministerului este cu 16 la sută mai mare faţă de 2015.

Totalul bugetului : 7,77 miliarde de lei, din care de la bugetul de stat 6,39 miliarde lei, iar venituri proprii 1,38 miliarde lei. Din acest buget, 1,25 miliarde lei se transferă la CNAS pentru echilibrarea veniturilor Casei, pentru asigurarea permanenţei în Centrele de permanenţă şi asigurarea compensării cu 40 la sută a medicamentelor pentru pensiile până la 700 lei pe lună. Asigurăm, prin acest buget, drepturile pentru un număr de 52.269 de persoane, inclusiv majorarea cu 25 la sută a salariilor„, a spus ministrul Sănătăţii.

De asemenea, Patriciu Achimaş-Cadariu a mai informat că suma de 878 milioane de lei a fost alocată pentru programele naţionale de sănătate în anul 2016, cu aproximativ 100 de milioane mai mult decât în 2015.

Categorii: Cifre din economie, Institutii publice, Sanatate | Comentariile sunt închise pentru Bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2016, adoptat

Cerere de reexaminare a legilor privind sistemul de pensii private şi facultative

Autor: Liudmila Aga
decembrie9

presedintele
Preşedintele României, Klaus Iohannis, a trimis spre reexaminare Parlamentului Legea pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.

Propunerea de reexaminare se referă la modificarea Legii privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii privind pensiile facultative.

Iniţiativa legislativă se referă la modificarea dispoziţiilor referitoare la contractul de societate aplicabil în materie.

Prin derogare de la prevederile Codului civil, se instituie posibilitatea adoptării hotărârilor privind modificarea contractului de societate cu acordul majorităţii participanţilor, dacă prin contract nu se stabileşte altfel. Totodată, se prevede că Autoritatea de Supraveghere Financiară poate emite norme cu privire la procedura de modificare a contractului de societate, potrivit iniţiativei legislative.

Klaus Iohannis transmite că această modificare „este de natură să genereze incertitudine juridică şi lipsă de previzibilitate în aplicarea normei juridice”.

De asemenea, prin iniţiativa legislativă se propune ca Autoritatea de Supraveghere Financiară să poată emite norme cu privire la procedura de modificare a contractului de societate, preşedintele Iohannis afirmând că sunt necesare clarificări suplimentare în conţinutul normei, întrucât, în forma actuală, „aceasta poate genera imprevizibilitate în aplicare”.

Categorii: Munca. Asigurari sociale. Pensii | Comentariile sunt închise pentru Cerere de reexaminare a legilor privind sistemul de pensii private şi facultative
« Older EntriesNewer Entries »

Arhiva