În 2016 se acordă scutirea de la plata impozitului pe profit pentru investițiile în calculatoare și programe informatice

Anul 2016, prin publicarea noului Cod fiscal, aduce ca noutate legislativă, scutirea de la plata impozitului pe profit pentru profitul investit în calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, precum şi în programe informatice, clasa 2.2.9. din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice. Vă reamintesc că, potrivit vechiului Cod fiscal scutirea de impozit se acorda doar pentru profitul investit în echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalog.

Profitul investit reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, obţinut până în trimestrul sau în anul punerii în funcţiune a mijloacelor fixe pentru care se acordă scutirea.

Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

Condiția pentru acordarea acestei facilități este ca activele să fie noi și să se păstreze în patrimoniu cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani.

Important! Dacă condiția păstrării în patrimoniu nu este respectată, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţiii. În acest caz, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative.

Atenție! Ca metodă de amortizare pentru activele pentru care s-a optat pentru scutirea de impozit pe profit se aplică doar amortizarea liniară sau degresivă.

 

Reglementări pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit trimestrial

Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

Atenție! În cazul în care în trimestrul în care se pun în funcţiune activele se înregistrează pierdere contabilă, iar în trimestrul următor sau la sfârşitul anului se înregistrează profit contabil, impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculează.

 

Reglementări pentru microîntreprinderi care devin plătitoare de impozit pe profit

Scutirea de impozit se acordă și microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit în cursul anului. Comparativ cu anul 2015, de anul acesta, pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul trimestrului respectiv investit în activele prevăzute la alin. (1), puse în funcţiune începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit.

Atenție! În perioada 01 iulie 2014 – 31 decembrie 2015, potrivit vechiului cod fiscal, se lua în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul anului.

 

Repartizarea la rezerve a profitului reinvestit

Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar. În cazul în care la sfârşitul exerciţiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit.

 

Exemplul de calcul – Calculul scutirii de impozit pentru profitul reinvestit de către contribuabilii care aplică sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit

   Societatea A achiziţionează şi pune în funcţiune în luna iunie 2016 un Sistem Desktop PC în valoare de 5.000 lei. Profitul contabil brut aferent perioadei 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2016 este 10.000 lei.

   La sfârşitul lunii iunie 2016 societatea înregistrează un profit impozabil în sumă de 12.000 lei.

   Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului reinvestit se parcurg următoarele etape:

  • se calculează impozitul pe profit aferent primului semestru al anului  2016:

12.000 x 16% = 1.920 lei;

  • se calculează impozitul pe profit aferent profitului reinvestit: având în vedere faptul că profitul contabil aferent perioadei 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2016 în sumă de 10.000 lei acoperă investiţia realizată, impozitul pe profit scutit este:

5.000 x 16% = 800 lei;

  • se calculează impozitul pe profit de plată:

1.920 – 800 = 1.120 lei

 

Termen de aplicare

În noul Cod fiscal s-a menținut termenul limită pentru acordarea acestei facilități, și anume se acordă scutire doar pentru activele produse și/sau achiziționate și puse în funcțiune până la finalul anului 2016.

 

Baza legală:

Legea 227 / 2015 privind Codul fiscal

H.G. nr. 1 / 2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal