Ce prevede Legea privind exercitarea profesiei de detectiv particular?

Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular au fost modificate de Hotărârea nr. 222/2024.

Detectivul particular îşi poate exercita profesia, după caz, în cadrul societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înfiinţate conform legislaţiei comerciale şi care funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Potrivit legislației, informaţiile obţinute în urma activităţilor desfăşurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în condiţiile prezentei legi.

Conducătorii executivi ai societăţilor specializate de detectivi particulari trebuie să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior şi să fi absolvit un curs în specialitatea detectiv particular sau să fie absolvenţi ai unei facultăţi de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi ori să fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau securităţii naţionale cu grad de ofiţer.

Ca noutate introdusă se prevede că datele de identificare ale conducătorilor executivi se verifică de către inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele specifice.

Detectivul particular este obligat să păstreze secretul profesional asupra datelor şi informaţiilor obţinute.


Publicat

în

de către