Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Cum deducem corect cheltuielile atribuite vehiculelor rutiere

Autor: Conta Conect
iunie22

La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul totalitatea veniturilor și a cheltuielilor, precum și veniturile neimpozabile, cheltuielile nedeductibile sau cu deductibilitate limitată, elementele similare veniturilor și cheltuielilor și în ultimul rând pierderea fiscală înregistrată în anii precedenți.

În categoria cheltuielilor cu deductibilitate limitată se încadrează și cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului.

Când putem spune că un vehicul este utilizat în scopul activității economice

Utilizarea în scopul activităţii economice a unui vehicul cuprinde:

 • deplasări în ţară sau în străinătate la clienţi/furnizori, pentru prospectarea pieţei;
 • deplasări la locaţii unde se află puncte de lucru, la bancă, la vamă, la oficiile poştale, la autorităţile fiscale;
 • utilizarea vehiculului de către personalul de conducere în exercitarea atribuţiilor de servici;
 • deplasări pentru intervenţie, service, reparaţii;
 • utilizarea vehiculelor de test – drive de către dealerii auto.

Atenție! Obligaţia de a demonstra că sunt îndeplinite toate condiţiile legale pentru acordarea deducerii revine  persoanei impozabile.

 

Situații când se acordă deductibilitate integrală

Cheltuielile aferente vehiculelor rutiere sunt integral deductibile pentru situaţiile în care acestea se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
 2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;

Important! Exercitarea dreptului de deducere se limitează la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vânzări sau de achiziţii.

 1. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
 2. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
 3. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.  

Atenție! Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.
Documente justificative pentru deductibiliate cheltuieli auto

Potrivit punctului 16 din Normele metodologice date în aplicarea art. 25 din Codul fiscal justificarea utilizării vehiculelor, în sensul acordării deductibilităţii integrale la calculul rezultatului fiscal, se efectuează pe baza:

 • documentelor financiar – contabile  
 • prin întocmirea foii de parcurs care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
 1. categoria de vehicul utilizat
 2. scopul şi locul deplasării
 3. kilometrii parcurşi
 4. norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

Cheltuieli direct atribuibile unui vehicul

Cheltuielile cu deductibiliate integrală/limitată aferente mijloacelor de transport care sunt folosite integral/parțial în scopul activității economice sunt:

 • cheltuielile de reparaţii, de întreţinere, cheltuielile cu lubrifianţi, cu piese de schimb, cheltuielile cu combustibilul utilizat pentru funcţionarea vehiculului
 • amortizarea, pentru fiecare vehicul, în limita a 1.500 lei/lună (doar pentru vehiculele cu deductibilitate limitată a acheltuielilor)

Important! La momentul scăderii din gestiune a mijloacelor de transport din categoria M1, valoarea rămasă neamortizată este deductibilă în limita a 1.500 lei înmulţită cu numărul de luni rămase de amortizat din durata normală de funcţionare stabilită de contribuabil

 • impozitele locale
 • asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto
 • inspecţiile tehnice periodice
 • rovinieta
 • chiriile
 • partea nedeductibilă din taxa pe valoarea adăugată
 • dobânzile, comisioanele, diferenţele de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării altor contracte decât cele de leasing.

În cazul cheltuielilor reprezentând diferenţe de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, limita de 50% se aplică asupra diferenţei nefavorabile dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare aferente datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente.

Atenție! Aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile la determinarea rezultatului fiscal se efectuează după aplicarea limitării aferente taxei pe valoarea adăugată, respectiv aceasta se aplică şi asupra taxei pe valoarea adăugată pentru care nu s-a acordat drept de deducere din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată.

De exemplu pentru un bon de combustibil în valoare de 200 lei monografia contabilă ar fi:

        %          =   401      100 lei

    6022.01 ….83,33 lei  … Chelt. deductibile cu comb.

      4426 ….   16,67 lei … partea de TVA  deductibilă

            %          =   401     100 lei

    6022.02 ….83,33 lei … Chelt. nedeductibile cu comb.

      4426  ….  16,67 lei … partea de TVA  nedeductibilă

             %          =   4426     16,67 lei  … partea de TVA  nedeductibilă

    6022.01 ….8,33 lei … Chelt. deductibile cu comb.

    6022.02  …8,34 lei … Chelt. nedeductibile cu comb.

 

La fel se procedează și pentru alte tipuri de cheltuieli cum ar fi: piese auto, lubrefianți, întreținere și reparații, rovinietă, sau alte cheltuieli care sunt purtătoare de TVA.

Limitări ale dreptului de deducere a TVA-ului   

În cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente, potrivit art. 298 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, pentru:

 • cumpărări
 • achiziţiii intracomunitare
 • importuri
 • închirieri sau leasinguri de vehicule rutiere motorizate
 • taxa aferentă cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile.

 

Cadru legal aplicabil:

Comentariile sunt închise pentru Cum deducem corect cheltuielile atribuite vehiculelor rutiere

Comments are closed.


Arhiva