Noutăți privind contractele de credit!

Legea nr. 134/2023 aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumator.

Ca noutate, creditorul va pune la dispoziţia consumatorului, pe propriul site web, un simulator care să calculeze DAE aferentă creditului, oricare ar fi suma creditului şi perioada de creditare alese de consumator, în limita ofertei creditorului.

Comisionul de analiză dosar, comisionul de administrare cont curent, precum şi comisionul unic vor fi stabilite în sumă fixă, aceeaşi sumă fiind percepută tuturor consumatorilor cu acelaşi tip de credit, în cadrul aceleiaşi instituţii de credit, pentru credite acordate în aceeaşi perioadă de timp.

Cel mai târziu după înregistrarea unui număr de 60 de zile consecutive restanţă de către consumator, creditorul contactează consumatorul pentru a obţine informaţiile privind situaţia financiară a acestuia. În baza informaţiilor primite, creditorul depune diligenţele necesare pentru a transmite în scris consumatorului soluţii corespunzătoare pentru achitarea debitului.

Se prevede că entităţile care desfăşoară activitate de recuperare creanţe au obligaţia de a raporta la Centrala Riscului de Credit a Băncii Naţionale a României date individuale cu privire la creanţele achiziţionate şi titularii acestora, în conformitate cu reglementările în domeniu emise de Banca Naţională a României.


Publicat

în

,

de către