Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

Autor: Diana Jitaru
martie14

În Monitorul Oficial nr. 242/2022 a fost publicat Ordinul nr. 352/2022 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.

Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul soluţionării deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare din cadrul organului fiscal competent.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată

Deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 316 din Codul fiscal, prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă.

Deconturile de TVA se prelucrează şi se analizează în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.

Iar în cazul în care au fost depuse la alte termene de declarare decât cele înscrise în vectorul fiscal nu se prelucrează şi se restituie persoanelor impozabile.

Se supun procedurii de soluţionare numai deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse în cadrul termenului legal de depunere.

Menţionăm că persoanele impozabile care depun deconturile după expirarea termenului legal de depunere vor prelua suma negativă în decontul perioadei fiscale următoare.

Categorii: Articole, Fiscalitate, TVA
Comentariile sunt închise pentru Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

Comments are closed.


Arhiva