Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Acordarea stimulentelor educaţionale copiilor din familii defavorizate!

Autor: Diana Jitaru
aprilie14

Beneficiază de stimulentul educaţional, acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, copiii din familii defavorizate, cetăţeni români, care au domiciliul sau reşedinţa în România, în vederea creşterii accesului la educaţie al acestora.

Hotărârea nr. 391/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 366/2021, prevede că beneficiază de stimulent copiii înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
-provin din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat;
-se află în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte sau tutore pentru întreţinerea copilului pe perioada absenţei acestuia/acestora, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire nu depăşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

Aşadar nu se mai face referire la familiile defavorizate formate din persoana singură şi copii acesteia, dispoziţiile fiind abrogate.

În ceea ce priveşte stimulentul acordat familiilor care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei, acesta se acordă din oficiu, odată cu stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.

Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie – iunie. Iar această perioadă include şi zilele libere acordate prin lege, vacanţele şi programul naţional «Şcoala altfel».

Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniţă este titularul dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.

Comentariile sunt închise pentru Acordarea stimulentelor educaţionale copiilor din familii defavorizate!

Comments are closed.


Arhiva