Reglementări privind utilizarea semnăturii electronice!

Legea nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 647/2024.

Actul juridic în format electronic, semnat cu tipul de semnătură electronică prevăzut de lege sau cu semnătura electronică calificată, produce aceleaşi efecte juridice ca acelaşi act juridic în format letric.

Documentul electronic emis de către o autoritate sau o instituţie publică sau de către o persoană în exercitarea şi în limitele atribuţiilor sale de putere publică, semnat cu o semnătură electronică calificată sau care are aplicat un sigiliu electronic calificat este asimilat unui înscris autentic.

Potrivit legislației, valabilitatea semnăturii electronice se verifică în raport cu condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească la momentul semnării documentului electronic, iar expirarea valabilităţii certificatului în baza căruia a fost aplicată semnătura nu afectează valabilitatea sau efectele documentului semnat. Prevederile prezentului alineat sunt valabile şi în cazul semnăturilor electronice avansate care nu se bazează pe un certificat pentru semnătură electronică, ci folosesc alte tehnologii.

Perioada maximă de valabilitate a certificatului pentru semnătura electronică avansată se stabileşte de emitentul certificatului pentru o perioadă de maximum 2 ani. Autoritatea de supraveghere şi reglementare în domeniu este responsabilă pentru stabilirea perioadelor de valabilitate în cazul semnăturilor electronice avansate care nu se bazează pe un certificat pentru semnătură electronică, ci folosesc alte tehnologii.

În cazul nerecunoaşterii sau al contestării semnăturii electronice calificate sau a sigiliului electronic calificat, verificarea validităţii va fi efectuată de către instanţa de judecată.

Sarcina probei cu privire la încălcarea condiţiilor legale şi tehnice aferente semnăturii electronice calificate sau a sigiliului electronic calificat aparţine celui care le contestă.


Publicat

în

,

de către