ANAF. Informare privind depunerea Declarației unice!

ANAF anunță că săptămâna viitoare, pe 25 mai 2023, se împlinește termenul pentru depunerea Declara 112 rivind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Declarația se completează și se depune e către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Se recomandă ca Declarația Unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
-prin intermediul serviciului ”Spațiul privat virtual”, disponibil pe portalul www.anaf.ro
– prin intermediul serviciului ”Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, pe baza certificatului digital calificat;

De asemenea, DU se poate depune și în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.


de către