A fost aprobată Procedura de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată

Procedură se aplică pentru eliberarea certificatelor necesare înmatriculării în România a mijloacelor de transport achiziţionate din statele membre ale Uniunii Europene de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal.

Conform Ordinului nr. 1611/2022, procedură nu se aplică pentru mijloacele de transport achiziţionate din România sau importate din afara Uniunii Europene.

Pentru a solicita eliberarea formularului „Certificat privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport”, care să ateste fie plata taxei pe valoarea adăugată, fie că nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România, pentru achiziţia intracomunitară a unui mijloc de transport, persoanele care au efectuat achiziţia intracomunitară de mijloace de transport, trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială solicitantul îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă acesta se află înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.

Pe baza cererii şi a documentaţiei depuse de solicitant, a informaţiilor existente în evidenţa fiscală a organului fiscal, precum şi a informaţiilor obţinute ca urmare a protocolului de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, după caz, compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale, analizează dacă mijlocul de transport se încadrează sau nu în categoria mijloacelor de transport noi, în sensul art. 266 alin. (3) din Codul fiscal, şi dacă se datorează sau nu se datorează taxa pe valoarea adăugată pentru respectiva achiziţie intracomunitară în România.


Publicat

în

,

de către