Clarificări privind categoriile de concedii medicale pentru care nu va fi percepută contribuția la sănătate!

În Monitorul Oficial nr. 347/2024 a fost publicată OUG nr. 34/2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă – nou – născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou – născuţi, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi prorogarea unui termen.

Ordonanța de urgență aduce clarificări privind categoriile de concedii medicale pentru care nu va fi percepută contribuția la sănătate (CASS), precizând codurile de indemnizații de concedii medicale pentru care urmează să fie reținută contribuția de asigurări sociale de sănătate, și anume: cod 01 (Boală obișnuită), cod 07 (Carantină) și cod 10 (Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru).

Vor scutite de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate indemnizațiile de concediu medical la care au dreptul persoanele care se afla în concediu pentru maternitate, îngrijirea copilului bolnav, risc maternal, îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, pentru boli oncologice (neoplazii), HIV/SIDA, TBC, afecțiuni cardiovasculare, arsuri grave (marii arși), urgențe medico-chirurgicale etc.

Potrivit noutăților se prevede bugetul măsurii de sprijin material pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic care se stabileşte la suma 119.239,20 mii lei, echivalent a 24.000.000,00 euro la cursul InforEuro din luna martie 2024 cu sursă de finanţare Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021 – 2027.

Valoarea tichetului social pe suport electronic este de 2.000 de lei, acordată într-o tranşă unică pentru fiecare nou – născut, şi are în vedere sprijinirea cuplurilor mamă – nou – născut prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic în vederea achiziţionării de produse de îngrijire a nou – născutului.

Măsura de sprijin material se implementează pe o perioadă de 4 ani, respectiv în perioada 2024 – 2027, în limita bugetului disponibil din cadrul Programului Incluziune şi Demnitate Socială 2021 – 2027 pentru această măsură şi în conformitate cu regulile de eligibilitate PoIDS 2021 – 2027.


Publicat

în

, ,

de către