Facilităţi fiscale privind declararea anuală a impozitului pe profit

Majoritatea contribuabililor plătitori de impozit pe profit pot alege opţional declararea anuală a impozitului pe profit, cu efectuarea de plăţi trimestriale anticipate egale începând de anul acesta, lucru reglementat de la art. 34 alin. (2) din Codul fiscal.
Noul sistem poate fi aplicat de toate societăţile comerciale plătitoare de impozit pe profit, excepţie făcând organizaţiile non-profit care au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, creşterea cartofului, de asemenea au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual şi contribuabilii prevăzuţi la art.13 lit.c) – e) din Codul fiscal  – persoane juridice străine ce deţin proprietăţi imobiliare în România sau participaţii la capitalul social al persoanelor juridice române, asocierile fără personalitate juridică.
De reţinut:
•     Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată anticipată care, în primul an al perioadei de 2 ani, înregistrează pierdere fiscală, efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată.
•     Definitivarea şi calculul final al impozitului pe profit se efectuează prin depunerea declaraţiei anuale de impozit pe profit 101, până pe data de 25 martie a anului următor.


Publicat

în

de către