Etichetă: trimestrial

  • Dividendele se pot plăti trimestrial

    În Monitorul Oficial nr 595 din 12.07.2018 a fost publicata Legea nr.163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr.82/1991, modificarea si completarea Legii societatiilor nr 31/1990, precum si modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea organizatiei. Cele mai importante modificari: La articolul 19, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate,…

  • Facilităţi fiscale privind declararea anuală a impozitului pe profit

    Majoritatea contribuabililor plătitori de impozit pe profit pot alege opţional declararea anuală a impozitului pe profit, cu efectuarea de plăţi trimestriale anticipate egale începând de anul acesta, lucru reglementat de la art. 34 alin. (2) din Codul fiscal. Noul sistem poate fi aplicat de toate societăţile comerciale plătitoare de impozit pe profit, excepţie făcând organizaţiile…