Formularul (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit“

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1994/2012 aprobă modelul şi conţinutul formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit“, cod 14.13.03.13, prevăzut în anexa nr. 1, instrucţiunile de completare fiind prevăzute în anexa nr. 2, iar caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare ale formularului – în anexa nr. 3.

Formularul (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit“ se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv pentru renunţarea la această opţiune şi se depune la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarieinclusiv a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunţă la opţiunea de aplicare a acestui sistem.

Opţiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute:
– un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată;
– un exemplar se păstrează de către contribuabil.