Etichetă: notificare

 • Noutăţi privind Procedura stabilirii sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual

  Ordinul nr. 80/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform…

 • Când se depune Declaraţia 097?

  Formularul „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare (097)” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare sau pentru incetarea aplicarii acestui sistem, in conditiile prevazute de…

 • Din 2019 nu vor mai fi trimise notificări scrise privind sumele datorate

  Ministrul de Finanţe spune că la finalul lunii octombrie va fi centralizată situaţia contribuabililor care au sume de plată către ANAF, care nu a trimis la timp decizii de impunere în ultimii cinci ani. Din noiembrie vor fi comunicate sumele de plată, iar oamenii vor avea timp să achite până în martie 2019, având o…

 • Lista datornicilor la Fisc s-a redus la jumătate

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Dragoș Doroș, a declarat  că pe lista datornicilor persoane fizice erau peste 400.000 de nume la începutul lunii aprilie 2016, dar numărul s-a micşorat la jumătate până la momentul publicării, respectiv 16 mai 2016. Potrivit instituţiei, contribuabilii cu restanțe fiscale înregistrate au primit notificări prealabile și li s-a oferit…

 • Persoanele care se află în incapacitatea de a-şi plăti datoriile pot preda casa la bancă

  Conform unei propuneri legislative adoptată de Senat, persoanele aflate în imposibilitatea de a-şi plăti datoriile rezultate în urma unui contract de credit pot ceda creditorilor dreptul de proprietate asupra imobilului ipotecat. „Prin această acţiune, se pot stinge integral obligaţiile asumate prin contractul de credit. Nu mai există posibilitatea ca debitorul să fie obligat să plătească o diferenţă de…

 • Indemnizaţia de creştere a copilului va fi plătită dacă persoana dovedeşte suspendarea unei activităţi

  Conform unei Hotărâri aprobată de Guvern, persoanele care realizează concomitent venituri impozitate din mai multe activităţi vor beneficia de concediu şi de indemnizaţia pentru creşterea copilului dacă dovedesc suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi, dar pierd dreptul la indemnizaţie dacă suma veniturilor rămase depăşeşte 3000 lei. Hotărârea citată modifică şi completează normele metodologice de aplicare…

 • O nouă rundă de conversie a obligaţiunilor în acţiuni

  Data de 27 iulie 2015 a fost stabilită, de către Banca Transilvania, simbol bursier TLV, ca dată de fixare a preţului pe acţiune pentru investitorii care au cumpărat obligaţiuni convertibile în 2013 şi doresc acum să le schimbe în acţiuni TLV. Pentru această, cei care doresc convertirea în acţiuni trebuie să trimită o notificare scrisă şi revocabilă către intermediarul BT…

 • Obligaţii declarative cu termen limită în luna februarie 2015

  În luna februarie 2015, trebuie depuse la Fisc, dupa caz, următoarele documente: – 6 februarie  2015, inclusiv,  este  ultima zi pentru depunerea: Formularului 092 “Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România”. Se…

 • Atenţie la termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale din luna decembrie

  Dacă până acum eram obişnuiţi ca până pe data de 25 a lunii să terminăm închiderea lunii precedente în contabilitate şi să ne achităm de toate obligaţiile faţă de bugetul de stat, iată că în luna decembrie, comparativ cu restul anului, avem un alt termen pentru declararea şi plata impozitelor şi contribuţiilor. Prin publicarea în…

 • Formularul (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit“

  Formularul (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit“

  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1994/2012 aprobă modelul şi conţinutul formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit“, cod 14.13.03.13, prevăzut în anexa nr. 1, instrucţiunile de completare fiind prevăzute în anexa nr. 2, iar caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare ale…