Noutăți privind impozitul pe profit!

Conform unui comunicat ANAF de la data de 01.01.2023 au fost aduse mai multe modificări Codului fiscal.

În ceea ce privește impozitul pe profit mentionăm:
• A fost extinsă facilitatea privind scutirea de impozit a profitului reinvestit și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare, activele reprezentând retehnologizare.
Prevederile alin. (4) ale art. 22 din Codul fiscal stabilesc reguli de aplicare a facilității privind scutirea de impozit a profitului reinvestit pentru situațiile în care microîntreprinderile devin plătitoare de impozit pe profit în cursul anului, în cazurile prevăzute la art. 52 din Codul fiscal.
• S-a majorat cota impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților (aplicabilitate pentru dividendele distribuite după data de 1 ianuarie 2023).
• În cazul dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022, cota de impozit pe dividende este de 5%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, aprobate potrivit legii.
• Începând cu data de 1 ianuarie 2023 și până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, se suspendă aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i1) și i2), art. 76 alin. (4) lit. x) și art. 142 lit. z) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare4.
Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a creşelor şi grădiniţelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de natura celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi intră sub incidenţa limitei de 5% stabilite pentru acestea, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


Publicat

în

,

de către