Plafoanele de încasări și plăți în numerar!

Legea nr. 296/2023 prevede modificarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar.

Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale,
întreprinderile familiale, liber profesioniştii, persoanele fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocierile şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică
, care se regăsesc la art.1, alin.(1) din Legea nr.70/2015, denumite în continuare -profesioniști- pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:
a) încasări de la profesioniști în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană;
b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, de la profesioniști, în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană;
c) plăţi către profesioniști, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi;
d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry, în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei;
e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

ANAF informează că sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei şi, respectiv, de 2.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv de 2.000 lei.

Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar efectuate între profesioniști şi
persoane fizice, se efectuează:
– cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la data de 31 decembrie 2024 și
– cu încadrarea în plafonul zilnic de 2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Potrivit noutăților, unt interzise încasările şi plăţile fragmentate de la/către o persoană, pentru operaţiunile de încasări/plăţi în numerar, precum şi fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe sau alte drepturi, primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, dividende, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul prevăzut la alineatul anterior. Aceste
prevederi nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condiţiile în care sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform legii.


Publicat

în

,

de către