Scutiri de TVA de la 1 ianuarie 2013

Prin Ordinul M.F.P. nr. 1.708/2012  au fost modificate şi completate unele acte legislative în domeniul TVA care produc efecte începând cu  1 ianuarie 2013. Printre principalele modificări semnificative în materie de TVA se menţionează prorogarea termenului de plată efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au obţinut certificat de amânare de la plată până la 31 decembrie 2016. Întru aplicarea scutirilor de TVA pentru operaţiunile reglementate de Ordinul MFP nr. 2.222/2006, au fost adaptate instrucţiunile de aplicare a scutirilor ce au la bază factura, ca document justificativ pentru acordarea acestora. Se aplică scutirile de TVA pentru traficul internaţional de bunuri reglementate de OMFP nr. 2.218/2006 în următoarele situaţii: la plasarea bunurilor în zona liberă/antrepozitul liber şi în cazul livrărilor efectuate în interiorul zonei libere/antepozitului liber, doar cu prezentarea documentelor justificative. Dacă beneficiarul nu poate justifica scutirea de TVA pentru operaţiunile menţionate, acestea vor fi considerate taxabile.


Publicat

în

de către