Etichetă: operaţiuni

  • 30 mai este termenul limită de depunere a situaţiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018

    Societatile pentru care exercitiul financiar este anul calendaristic au termen pana joi 30 mai 2019, inclusiv, sa depuna situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018. Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale au fost reglementate prin OMFP nr. 10 din 14 ianuarie 2019. In vederea emiterii situatiilor financiare…

  • Scutiri de TVA de la 1 ianuarie 2013

    Prin Ordinul M.F.P. nr. 1.708/2012  au fost modificate şi completate unele acte legislative în domeniul TVA care produc efecte începând cu  1 ianuarie 2013. Printre principalele modificări semnificative în materie de TVA se menţionează prorogarea termenului de plată efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au obţinut certificat…