Un proiect prevede modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Se propune completarea exemplelor prezentate în cadrul pct. 13 alin. (2) din norme cu o nouă literă conținând prevederi privind regimul fiscal al cheltuielilor înregistrate de contribuabili ca urmare a participării la operaţiuni compensatorii privind contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, astfel cum sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002, constând în realizarea de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale, produse ce fac obiectul contractului de achiziţie sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea şi exploatarea în bune condiţii a echipamentelor şi produselor achiziţionate.


Publicat

în

de către