Acord dintre România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale

A fost aprobat Aranjamentul administrativ, semnat la 22 iulie 2022 la Podgorica, de aplicare a Acordului dintre România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale.

Potrivit Hotărârii nr. 209/2024 , aranjamentul Administrativ stabileşte modalitatea de aplicare a Acordului între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale, modul de colaborare între autorităţile şi instituţiile naţionale responsabile cu determinarea legislaţiei de securitate socială aplicabilă și cu acordarea prestaţiilor, precum şi modalităţile de instrumentare a cererilor de acordare a prestaţiilor.

Prin Aranjamentul Administrativ sunt desemnate atât organismele de legătură, cât și instituţiile responsabile pentru aplicarea Acordului pentru fiecare risc de securitate socială. În baza Aranjamentului Administrativ, organismele de legătură ale celor două state convin formularele necesare pentru aplicarea Acordului.

Acordul dintre cele două state în domeniul securității sociale se va aplica, în cazul României, legislației privind indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau accidente în afara muncii, indemnizația de maternitate, pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de invaliditate, pensia de urmaș acordate în sistemul public de pensti, prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate, prestaţiile în natură şi în bani în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, ajutorul de deces acordat în sistemul public de pensii, indemnizaţia de şomaj, alocația de stat pentru copil.


Publicat

în

,

de către