Salarii mai mari pentru personalul din învățământ

salarii-profesori_5319În Monitorul Oficial nr. 832 din data de 6 noiembrie 2015 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, care are ca obiect majorarea salariilor personalului din învățământ, începând cu data de 1 decembrie 2015.

Potrivit informaţiilor furnizate de Executiv, de creşterea salariilor vor beneficia aproape 360.000 de persoane: cadre didactice, personal didactic auxiliar, precum şi personal nedidactic.

Actul normativ prevede că salariile personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ vor fi majorate, de la 1 decembrie, cu 15% față de nivelul acordat în luna noiembrie.

De asemenea, sporurile și indemnizațiile care nu fac parte din salariul de bază al personalului din învățământ menționat în paragraful anterior se majorează cu același procent de 15%, „în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții”.

Ordonanţa de urgenţă mai stabileşte că documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiţii care se finanţează din fonduri externe nerambursabile prin Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), aferente perioadei de programare 2007-2013, se aprobă de către ordonatorii principali de credite, indiferent de valoarea acestora. Prevederea se aplică obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiţii care se finalizează astfel încât să fie eligibile la rambursare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2007-2013.


Publicat

în

,

de către