Termenul de valabilitate al Planurilor Urbanistice Generale poate fi prelungit cu maximum 3 ani

Potrivit propunerii de modificare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, în prezent, 42% din localităţile urbane şi rurale au planurile de urbanism expirate şi doar 25% au termenul de valabilitate prelungit.
Astfel, într-un proiect de ordonanţă elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), se arată că termenul de valabilitate al Planurilor Urbanistice Generale poate fi prelungit cu maximum 3 ani, prin hotărâre a Consiliului Local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a planului urbanistic general actualizat.
În ceea ce priveşte planurile de urbanism generale elaborate şi aprobate până în anul 2003, pentru care a fost iniţiată procedura de achiziţie a elaborării sau a actualizării, pot rămâne în vigoare în urma aprobării unei noi hotărâri a Consiliului Local, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la data aprobării noii documentaţii, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2014.