A fost eliminată plata majorată a contribuţiilor pentru angajaţii part time!

Angajatorii au scăpat de plata majorată a contribuţiilor de pensii(CAS) şi sănătate(CASS) pentru salariaţii part time.

Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1054/2019.

Art. 146 din Codul fiscal prevedea că, contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotelor stabilite potrivit art. 138 lit. a) sau art. 1381, după caz, asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Potrivit noutăţilor legislative, Legea nr. 263/2019 a abrogat articolul 146, alineatele (51) – (55) care conţineau după părerea multor specialişti o anomalie în stabilirea cuantumului contribuţiilor pentru contractele part time.

Principala modificare introdusă de Lege constă în abrogarea unor prevederi care se referă la stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial.

De asemenea, se prevede diminuarea accizei la carburanţi, la nivelul anterior majorării operate în a doua parte a anului 2017.

S-a considerat că majorarea nejustificată a accizelor pentru carburanţi, a generat un impact pe intregul lanţ economic, de la producţie, la distribuţie şi cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeana, pentru trei ani consecutiv.

Creşterea costurilor fiscale cu forţa de muncă, în special prin supra-impozitarea contractelor cu timp parţial de muncă, au accentuat şi mai puternic şomajul în rândul tinerilor, în special pentru categoria de vârstă 15-24 de ani.


Publicat

în

de către