Aplicarea indicelui de corecţie la calculul pensiilor

Ţinând cont de art. 170 din Legea nr. 263/2010, care prevede ca  pentru persoanele înscrise la pensie la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la acea dată. Ulterior, termenul prevăzut art. 170, din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2013, astfel, indicele de corecţie se va aplica persoanelor înscrise la pensie începand cu data intrării în vigoare a art. 270. Referitor la câştigul salarial mediu brut, deşi nu este prevăzut în mod expres, de menţionat că acesta este cel comunicat de Institutul de Statistică.


Publicat

în

de către