Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Desfășurarea activității de voluntariat!

Autor: Diana Jitaru
septembrie12

Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup.

Voluntariatul este reglementat de Legea nr.78/2014 și presupune o activitate ce se poate desfășura în diverse domenii: artă și cultură, sport, protecția mediului, sănătate, educație și cercetare, drepturile omului, asistență socială, ajutor umanitar, dezvoltare socială sau comunitară sub tutela unei organizații-gazdă (asociație, fundație, federație) fără scop lucrativ.

Activitatea de voluntariat se poate desfășura doar pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română, între voluntar şi organizaţia-gazdă și care să conțină clauzele prevăzute în actul normativ. Legea interzice  încheierea unui contract de voluntariat cu scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă .

Potrivit legislației, organizația non-profit este obligată să îi înmâneze persoanei care devine voluntar un exemplar din  contract împreună cu  fișa de voluntariat si cu fișa de protecție a voluntarului.

Fișa de voluntariat cuprinde descrierea detaliată a tipului de activități care urmează a fi desfășurate, iar cea de protecție a voluntarului  conține instrucțiuni de securitate și sănătate a muncii specifice activităţii respective.

Pe toată durata activității de voluntariat, cât și la final, la cererea voluntarului, organizația gazdă eliberează un certificat de voluntariat, la care va fi anexat și un raport de activitate care vor cuprinde, pe lângă datele de identificare ale părților, perioada de voluntariat și numărul de ore efectuate, activitățile de voluntariat prestate, atribuțiile asumate, precum și aptitudinile dobândite.

De reținut! Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.

Comentariile sunt închise pentru Desfășurarea activității de voluntariat!

Comments are closed.


Arhiva