ITM reamintește angajatorilor obligația de a majora salariile angajaților plătiți cu minimul pe economie!

ITM reamintește că obligația angajatorilor de a majora salariile angajaților plătiți cu minimul pe economie mai mult de 24 de luni a început să producă efecte de la 1 ianuarie 2024.

Pentru salariații angajați după data de 1 ianuarie 2022 inclusiv, se vor calcula individual 24 de luni de la data angajării, urmând ca aceea să fie data de la care trebuie majorat salariul.

Obligația de a majora salariile se aplică atât contractelor cu norma întreagă cât și celor cu timp parțial.

Având în vedere că un contract individual de muncă poate fi modificat doar în baza prevederilor legale sau prin acordul părţilor, pentru majorarea nivelului salariului de bază, angajatorul va negocia cu fiecare salariat care îndeplinește condiția de vechime, iar rezultatul se va concretiza prin încheierea unui act adițional, semnat de ambele părți.


Publicat

în

de către