Medicii de familie pot elibera certificate de concediu medical cu durata de cel mult 7 zile!

Ordinul nr. 2447/2024 prevede aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 7 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în cel puţin două etape, din care prima etapă este de maximum 4 zile calendaristice, cu excepţia incapacităţii temporare de muncă a persoanelor asigurate determinate de bolile infectocontagioase din grupa A şi a incapacităţii temporare de muncă a persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ca noutate a fost introdusă excepția privind incapacitatea temporară de muncă a persoanelor asigurate determinate de bolile infectocontagioase din grupa A.


Publicat

în

de către