Modificări ale Legii salarizării!

Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost modificată și completată de OUG nr. 40/2024.

Actul normativ creează cadrul legal pentru a putea fi plătit personalul medical care aparține ministerelor și instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională și care efectuează gărzi.

Astfel, medicii din aceste spitale, care își desfășoară activitatea în baza unui raport de serviciu și nu a unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, vor beneficia de indemnizația lunară pentru activitățile prestate în linia de gardă fără a fi necesară încheierea unui contract individual de muncă cu timp parțial.

Aceste drepturi salariale se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări de sociale – pentru personalul din unitățile sanitare care sunt în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate – și de la bugetul de stat.


Publicat

în

,

de către

Etichete: