Persoana singură din familia monoparentală nu poate fi obligată să presteze muncă de noapte!

În Monitorul Oficial nr. 507/2024 a fost publicată Legea nr. 161/2024 pentru modificarea art. 128 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Menționăm că munca prestată între orele 22,00 – 6,00 este considerată muncă de noapte.

Salariatul de noapte reprezintă, după caz:
a) salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru;
b) salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru.

Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.

Legea nr. 161/2024 prevede că femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează, precum şi persoana singură din familia monoparentală nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

Putem observa, ca noutate legislativă, că în categoria persoanelor care nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte a fost inclusă și persoana singură din familia monoparentală.


Publicat

în

de către