Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi salariale

Ordinul nr. 3841/2024 prevede stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile/instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat, aferente tranşelor cu data scadentă în anul 2024.

Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, precum şi a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune – interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2024, se realizează astfel:
a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

Plata sumelor datorate în temeiul hotărârilor judecătoreşti se efectuează de către unitatea/instituţia din învăţământul preuniversitar de stat la care a fost angajat beneficiarul în perioada pentru care s-au acordat diferenţele salariale stabilite prin hotărâre judecătorească.


Publicat

în

de către