Etichetă: Asocierile dintre persoanele juridice străine

  • Obligaţiile fiscale ale asocierilor

    Obligaţiile fiscale ale asocierilor

    Asocierile dintre persoanele juridice străine şi asocierile dintre persoanele juridice străine şi persoane fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică, prevăzute la art. 13 lit. c) şi e) din Codul Fiscal, sunt obligate la plata impozitului pe profit . Înregistrarea fiscală a asocierii ca plătitor de impozit pe profit…