Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Ce procedură trebuie să urmeze angajatorii pentru decontarea sumelor privind plata indemnizaţiei acordată părinţilor?

Autor: Diana Jitaru
octombrie13

Ordinul nr. 391/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 972/2021, aprobă Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2, a documentelor justificative, precum şi a modelului acestora.

Aşadar, pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată părinţilor în cazul suspendării cursurilor, angajatorii depun la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a căror/cărei rază teritorială aceştia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora, după caz, îşi desfăşoară activitatea o cerere care va fi datată şi semnată de reprezentantul legal.

La cerere trebuie să anexaţi: lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă, declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului, dovada plăţii impozitului şi contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi a contribuţiei asiguratorii pentru muncă aferente indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă.

Cererea şi documentele justificative de mai sus se transmit de către angajatori electronic sau în format letric la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termenul de 30 de zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei.

Potrivit ştirilor juridice, decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit, în termenul de 30 de zile lucrătoare care curge de la data înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene a documentelor justificative.

Comentariile sunt închise pentru Ce procedură trebuie să urmeze angajatorii pentru decontarea sumelor privind plata indemnizaţiei acordată părinţilor?

Comments are closed.


Arhiva