Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Indemnizaţia de şomaj tehnic se va acorda până la 30 iunie 2021!

Autor: Diana Jitaru
decembrie10

Începând cu data de 24 iulie 2020, angajaţii companiilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuată de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, beneficiază de indemnizaţii egale cu 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Conform OUG nr. 120/2020 indemnizaţia se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

De indemnizaţie beneficiază şi avocaţii a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS – CoV – 2 dacă în luna pentru care solicită indemnizaţia au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depăşesc câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020. Indemnizaţia se plăteşte în baza declaraţiei pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare, pe care o transmite la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.

De această măsură nu beneficiază salariaţii aflaţi în concediu medical şi care primesc indemnizaţia de asigurări sociale aferentă.

Pentru acordarea banilor necesari plăţii indemnizaţiei de şomaj tehnic, angajatorii depun, prin postă electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucuresti, în raza cărora îşi au sediul social, următoarele documente: cerere semnata şi datata de reprezentantul legal, declaraţie pe propria răspundere, lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

OUG 70/2020 a stabilit că în starea de alerta, perioada de şomaj tehnic este considerata vechime în muncă pentru stabilirea şomajului.

Recent, în Monitorul Oficial nr. 1189/2020 a fost publicată OUG nr. 112/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Conform acesteia se va prelungi acordarea indemnizaţiei şomajului tehnic pentru domeniile restricţionate din cauza pandemiei Covid-19, până la 30 iunie 2021.

Comentariile sunt închise pentru Indemnizaţia de şomaj tehnic se va acorda până la 30 iunie 2021!

Comments are closed.


Arhiva