Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate
Contabilitate

Modificări ale Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului

Autor: Diana Jitaru
septembrie18

Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) au fost modificate și completate de Ordinul nr. 2538/2023.

Ca noutate se prevede că în cazul obligaţiilor de plată către instituţiile publice, respectiv pentru plăţi solicitate de către instituţii publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare, instituţiile publice au obligaţia de a informa contribuabilii referitor la codul IBAN aferent contului în care aceştia vor efectua plata sumelor datorate, precum şi la codul de identificare fiscală.

Mai mult »
Categorii: Contabilitate, Fiscalitate, Institutii publice | Comentariile sunt închise pentru Modificări ale Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului

Facturarea electronică, obligatorie de la 1 ianuarie 2024 pentru toate tranzacțiile între firme

Autor: Diana Jitaru
iulie31

La 27 iulie 2023 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 188, Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1553 a Consiliului din 25 iulie 2023 de autorizare a României să introducă o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie, Contabilitate | Comentariile sunt închise pentru Facturarea electronică, obligatorie de la 1 ianuarie 2024 pentru toate tranzacțiile între firme

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici

Autor: Diana Jitaru
iulie26

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici a fost aprobat de Ordinul nr. 2195/2023.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie, Contabilitate | Comentariile sunt închise pentru Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici

Modificări ale Normelor referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

Autor: Diana Jitaru
iulie18

Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv au fost recent modificate de Ordinul nr. 2178/2023.

Se prevede că persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv trebuie să aibă o vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituţiilor publice, şi de minimum 3 ani în domeniul financiar – contabil/achiziţii publice/juridic, în cazul celorlalte entităţi.

Mai mult »
Categorii: Contabilitate, Institutii publice | Comentariile sunt închise pentru Modificări ale Normelor referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

Noutăți privind raportarea financiară aplicabilă la întocmirea situaţiilor financiare anual

Autor: Diana Jitaru
iunie23

Ordinul nr. 1730/2023 prevede reglementarea unor aspecte contabile.

În cazul în care cadrul de raportare financiară aplicabil la întocmirea situaţiilor financiare anuale nu defineşte indicatorul cifră de afaceri netă, veniturile care trebuie prezentate conform prezentei secţiuni corespund veniturilor, astfel cum sunt acestea definite de IFRS-uri/cadrul de raportare financiară pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare anuale, cu excepţia ajustărilor de valoare şi a dividendelor primite de la entităţi afiliate.

Mai mult »
Categorii: Contabilitate | Comentariile sunt închise pentru Noutăți privind raportarea financiară aplicabilă la întocmirea situaţiilor financiare anual

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate se păstrează în arhiva timp de 5 ani

Autor: Diana Jitaru
mai26

În Monitorul Oficial nr. 453/2023 a fpst publicat Ordinul nr. 1447/2023 prevede modificarea şi completarea unor reglementări privind documentele financiar – contabile.

Reconstituirea este obligatorie pentru documentele financiar – contabile pierdute, sustrase sau distruse, care se află în termenul de păstrare prevăzut de legea contabilităţii.

Mai mult »
Categorii: Articole, Contabilitate | Comentariile sunt închise pentru Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate se păstrează în arhiva timp de 5 ani

ANAF. Informare privind depunerea Declarației unice!

Autor: Diana Jitaru
mai19

ANAF anunță că săptămâna viitoare, pe 25 mai 2023, se împlinește termenul pentru depunerea Declara 112 rivind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Declarația se completează și se depune e către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Mai mult »
Categorii: Fiscalitate, Formulare. Declaratii, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru ANAF. Informare privind depunerea Declarației unice!

Calendarul obligațiilor fiscale ale lunii mai!

Autor: Diana Jitaru
mai4

Conform calendarului obligațiilor fiscale publicat de ANAF, luni, 08,05,2023, trebuie să aveți în vedere depunerea următoarelor declarații fiscale:

Mai mult »
Categorii: Fiscalitate, Formulare. Declaratii, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Calendarul obligațiilor fiscale ale lunii mai!

Modificări privind raportarea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare

Autor: Diana Jitaru
aprilie4

Norma nr. 12/2023 prevede modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare.

Mai mult »
Categorii: Contabilitate | Comentariile sunt închise pentru Modificări privind raportarea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare

Profesioniştii contabili realizează evaluări proprii de risc!

Autor: Diana Jitaru
ianuarie25

Hotărârea nr. 23/2023 prevede aprobarea Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniştii contabili, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Prin evaluarea de risc, profesioniştii contabili trebuie să asigure identificarea, monitorizarea, diminuarea şi raportarea riscurilor, la nivelul fiecărei categorii de client şi de serviciu profesional oferit, precum şi pentru tranzacţiile ocazionale, luând în considerare vulnerabilităţile serviciilor contabile şi indicatorii de risc.

Mai mult »
Categorii: Contabilitate | Comentariile sunt închise pentru Profesioniştii contabili realizează evaluări proprii de risc!
« Older Entries

Arhiva